Dne 26.5.2022 se osmá třída vypravila na exkurzi do vodní elektrárny v Brandýse nad Labem. Zaměstnanec elektrárny provedl žáky napříč celou elektrárnou. Na začátku ekurze děti viděly místo, kudy mohou ryby cestovat proti proudu a překonat převýšení stavidel (3,5m). Dále exkurze pokračovala do samotného srdce elektrárny, k turbínám. Žáci viděli jednu tubínu vypnutou, kde se seznámili s prostředím a základním fungováním, ovládáním a druhou turbínu žáci viděli již v chodu. Poté následovala prohlídka místností, kde se řídí chod a transformuje el. proud. V závěru žáci viděli, jakým způsobem se čistí česle, kudy teče voda k turbínám. Děti měly možnost pokládat své zvídavé dotazy a na všechny jim bylo odpovězeno. Byla to zajímavá exkurze k rozšíření znalostí v aktuálně probíraném tématu v hodinách fyziky.