Vzdělávací program mateřské školy

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
A STEP IN THE RIGHT DIRECTION neboli KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Naše soukromá mateřská škola vám nabízí kvalitní program, který je vyučován v anglickém jazyce (pro britské třídy) na základě britského národního kurikula a českém jazyce dle ŠVP (školního vzdělávacího programu), který je detailně promyšlen a propracován tak, aby vyhovoval podmínkám naší školky a maximálně pracoval s potenciálem dětí. ŠVP TIP TOES je zpracován dle RVP PV (rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání).
Naším cílem je, abychom zajistili splnění individuálních potřeb každého dítěte a také abychom pomocí zábavných a vzdělávacích aktivit zvyšovali jejich potenciál a to nejdůležitější, aby se v naší mateřské škole děti cítily šťastné a úspěšné.

Režim dne:

07:30-08:30 Příchod dětí do školky, uvítání s učiteli a ostatními dětmi.V tuto dobu jsou pro děti připravené centra aktivit, kde si děti samy volí, s čím si chtějí hrát či do jaké aktivity se chtějí zapojit.
08:30-09:30 ´´Carpet Time´´Děti se pozdraví, řeknou si co je za den, jaké je počasí, co je ten den čeká….navazuje zpěv písní s doprovodným pohybem či rozcvička, procvičování slovní zásoby, matematika..
09:30-09:45 Svačinka.
09:45-11:00 Free Flow – systém, kdy si učitelé připraví řízenou činnost s individuálním přístupem na jednotlivých stanovištích spojené s aktuálním tématem.
11:00-12:30 Pobyt venku (zahrada nebo les) – pod dohledem a za podpory učitelů se děti zdokonalují ve šplhání, zdolávání
překážek, houpání na houpačce, jízdě na kole, využívají nejrůznější „opičí dráhy“, hrají hry v lese a mnoho dalšího…
12:30-13:00 Oběd. Zajišťuje firma Bionea. www.bionea.cz
13:00 Děti z dopoledního programu se rozloučí se svými učiteli.
13:00-13:30 Klidový režim, čtení pohádek, klidové aktivity pro děti, které již nespinkají.
13:00-14:30 Spinkání – pro ty, kteří spinkají.
13:30-14:30 Volná hra(V závislosti na počasí probíhá uvnitř či venku.)
14:30-14:45 Svačinka
14:45-16:00 Odpolední kroužky: (Krav Maga, jízda na koni, výtvarný ateliér, dětská jóga, zpěv, cyklistika, keramika, vědecký kroužek…) jsou zahrnuty v ceně a průběžně se mění přibližně 1x za 2 měsíce.
16:00-16:50 Volná hra – uvnitř/venku, vyzvedávání dětí z celodenního programu.

Kód oboru: 79 – 01 – C / 01 Základní škola
Program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24653/2006-24 a čj. 15 523/2007-22)Všechny dokumenty základní školy jsou veřejně přístupné v ředitelně školy.