Profil studena

Naším cílem je dát studentům to nejlepší prostředí, kde můžu rozvíjet svůj talent, inspirovat svoje okolí a vést je k pochopení, že každý vyniká v jiných dovednostech. Důležité je aby se vydali správnou cestou. Jednoduše aby udělali krok správným směrem. Proto usilujeme aby naši studenti byli:

Všestranně vzdělaný

Vzdělání je bezpochyby důležitý aspekt života, proto naše studenty stavíme před náročné akademické výzvy, které je připraví na ty nejlepší školy a na život po ukončení studia.

Pečující

Společenská odpovědnost je skloňované téma a není to pro nic za nic. Díky dobrovolnickým aktivitám a pomoci ostatním učíme studenty, že důležité je nejen brát ale i dávat zpět.

Zdvořilý a kultivovaný

Slušnost a zdvořilost je základem porozumění. Proto vedeme studenty ke kultivovanému projevu a zdvořilému chování.

Organizovaný

Organizovanost je důležitý předpoklad pro úspěch v kariérním životě. Proto studium v Tip Toes není jen navštěvování školy od osmi do tří. Studenti si do částečně řídí svůj čas sami, co jim pomůže s časovou organizací i v životě.

Inovující

Dnes už víme, že ne vždy je na problém jedna správná odpověď. Proto pomáháme studentům přistupovat k řešení kreativně a motivujeme je k tomu, aby přicházeli s novými nápady.

Zodpovědný

Odpovědnost studentů rozvíjíme tak, že od začátku se rozhodují jak dosáhnou svých cílů, jsou tak částečně odpovědný za vlastní vzdělání.

Houževnatý a odolný

Houževnatost je bezpochyby důležitá pro dosažení úspěchu v osobním životě každého člověku. Učíme studenty, že je v pořádku, když se něco nepovede napoprvé. Pokud následují svůj cíl, výsledek se dostaví.

Samostatný

Samostatnosti studentů dosahujeme tak, že je naučíme se učit. Všem se asi stane, že zapomene co se naučil na základní škole, samostatnost se ale nezapomíná.