Školné akademický rok 2022/2023

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
“A STEP IN THE RIGHT DIRECTION” neboli ”KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM”

Školné akademický rok 2022/2023

● 1.třída – 5.třída: 18.800Kč /měsíc včetně poplatku za družinu
● 6.třída – 9.třída: 19.400Kč /měsíc

● Půlroční školné: 3% sleva
● Roční školné: 5% sleva

Registrační poplatek

● Nový žák: 5.000Kč
● Přecházející z TT Preschool: 3.000Kč
● U sourozenců je poskytnuta 10% sleva na druhé školné.
● Podmínky a jejich plnění obou stran budou zajištěny smluvně.
● Součástí školného jsou náklady na anglickou a českou celodenní výuku, všechny pomůcky a učebnice na český program.