Odpolední aktivity

Školka nabízí níže uvedené odpolední aktivity, které jsou zahrnuty v ceně školného
spolu s dopravou a průběžně se mění přibližně 1x za 2 měsíce:

Odpolední program je zahrnutý v ceně školného a je vyplněn nejrůznějšími aktivitami, například:  jízda na koni, sebeobrana (Krav Maga), golf, cyklistický kroužek, tradiční hry (české & anglické), tenis, pokusy, dramatický klub, výtvarný klub, fotbal, malí skauti, hudební klub, atletika, vaření, dílničky …a mnoho dalších pestrých aktivit, které průběžně obměňujeme, a to především dle zájmu dětí.