Vzdělávací program mateřské školy

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
A STEP IN THE RIGHT DIRECTION neboli KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Naše soukromá mateřská škola vám nabízí kvalitní program, který je vyučován v anglickém jazyce (pro britské třídy) na základě britského národního kurikula a českém jazyce dle ŠVP (školního vzdělávacího programu), který je detailně promyšlen a propracován tak, aby vyhovoval podmínkám naší školky a maximálně pracoval s potenciálem dětí. ŠVP TIP TOES je zpracován dle RVP PV (rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání).
Naším cílem je, abychom zajistili splnění individuálních potřeb každého dítěte a také abychom pomocí zábavných a vzdělávacích aktivit zvyšovali jejich potenciál a to nejdůležitější, aby se v naší mateřské škole děti cítily šťastné a úspěšné.

Režim dne:

07:30-08:30 příchod do školky, volná hra ve třídě * prosíme o včasný příchod dětí do 8.30 hod.
08:30-09:00 český program
09:00-09:45 1. vyučovací hodina: ranní kruh – zpěv písní, cvičení, konverzace v angličtině, seznámení s tématem a aktivitami pro druhou vyučovací hodinu.
09:45-10:00 dopolední svačina 
10:00-10:45 2. vyučovací hodina: za pomoci učitele děti objevují a zkoušejí didaktické pomůcky jak samostatně tak ve spolupráci s kamarády
11:00-12:00 3. vyučovací hodina – pobyt venku (zahrada nebo procházka) – pod dohledem a za podpory učitelů se děti zdokonalují ve šplhání, zdolávání překážek, houpání na houpačce, jízdě na odrážedle, využívají nejrůznější „opičí dráhy“. Ven chodíme za každého počasí, proto je velmi důležité, aby každé dítě mělo ve školce vhodné oblečení.
12:00-12:30 oběd / po obědě čas trávený s knížkou (četba, prohlížení knížek)
12:45-13:00 vyzvedávání dětí I.
12:45-14:15 odpolední spánek mladších dětí (dle domluvy s rodiči)
13:00-13:30 odpočinek pro děti s celodenní docházkou
13:30-14:30 volná hra uvnitř/venku, výběr aktivit, individuální práce učitelů s dětmi (čtení, výtvarné aktivity)
14:30-14:45 odpolední svačina
14:45-15:00 vyzvedávání dětí II.
15:00-15:45 odpolední kroužky *prosíme nevyzvedávejte své děti v průběhu kroužků
15:45-17:00 volná hra uvnitř/venku – vyzvedávání dětí III.

Kód oboru: 79 – 01 – C / 01 Základní škola
Program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24653/2006-24 a čj. 15 523/2007-22)Všechny dokumenty základní školy jsou veřejně přístupné v ředitelně školy.