Školné akademický rok 2022/2023

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
“A STEP IN THE RIGHT DIRECTION” neboli ”KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM”

Školné akademický rok 2022/2023

● 1.stupeň: 30.500Kč /měsíc včetně poplatku za družinu

● Půlroční školné: 3% sleva
● Roční školné: 5% sleva

Registrační poplatek

● Nový žák: 10.000Kč
● Přecházející z TT Preschool: 5.000Kč
● U sourozenců je poskytnuta 10% sleva na druhé školné.
● Podmínky a jejich plnění obou stran budou zajištěny smluvně.
● Součástí školného jsou náklady na anglickou a českou celodenní výuku, všechny pomůcky a učebnice na český program.