Školné akademický rok 2023/2024

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
“A STEP IN THE RIGHT DIRECTION” neboli ”KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM”

Školné akademický rok 2023/2024

● 1.stupeň: 305.000Kč /rok včetně poplatku za družinu

 

Registrační poplatek

● Nový žák: 10.000Kč
● Přecházející z TT Preschool: 5.000Kč
● U sourozenců je poskytnuta 10% sleva na druhé školné.
● Podmínky a jejich plnění obou stran budou zajištěny smluvně.
● Součástí školného jsou náklady na anglickou a českou celodenní výuku, všechny pomůcky a učebnice na český program.