Akademické stipendium

Akademické stipendium pro žáky ZŠ Tip Toes, Praha 10, Vinohrady

Toto nově nabízené stipendium je určeno zájemcům o druhou a třetí třídu ZŠ Tip Toes Vinohrady, v akademickém roce 2024/25.

Stipendium se uděluje zpravidla na dobu dvou let, ale při soustavných vynikajících studijních výsledcích může být prodlouženo na další roky.

Od žáků se očekává, že budou významně přispívat ke kulturnímu životu Tip Toes, účastnit se školních a veřejných akcí a budou příkladem ostatním žákům v TT.

Pohovor:

Po úspěšném dodání všech požadovaných dokumentů bude žák pozván na přezkoušení a pohovor se stipendijní komisí, která posoudí vhodnost začlenění do ZŠ Tip Toes.

 

  • Žádost o prospěchové studium je třeba podat do 30.4. 2024.
  • Termíny pohovorů budou upřesněny a budou probíhat v druhém týdnu v květnu 2024.
  • Rozhodnutí o udělení prospěchového studia: nejpozději do 31.5. 2024.

Pokud vás tato jedinečná příležitost zaujala nebo byste rádi obdrželi více informací, obraťte se prosím na přijímací oddělení TT. Monika Roberts,

admissions@tiptoes.cz
+420 732 479 747

Podmínky k přihlášení:

  • výjimečné studijní výsledky (průměr 1,0 ve všech absolvovaných předmětech) (kopie vysvědčení)
  • vysoké intelektuální schopnosti – (testy IQ nebo specializované zkoušky určené k posouzení nadání)
  • napsání motivačního dopisu s vysvětlením zájmu o studium na ZŠ Tip Toes
  • trvalý pobyt na území ČR
  • znalost anglického a českého jazyka
  • věk v akademickém roce 2024/25 – 7/8, 8/9
  • ostatní podpůrné materiály