Tip Toes Preschool Stará Boleslav

Mateřská škola TIP TOES je určena pro děti všech národností ve věku od 2-6 let.
Náš vzdělávací program A Step in the Right Direction je akreditován MŠMT ČR.

O TIP TOES PRESCHOOL

V mateřské škole Tip Toes naleznete 3 britské třídy (děti jsou rozděleny dle věku)

Pedagogický sbor tvoří tým kvalifikovaných českých učitelů, učitelů rodilých mluvčí(aj) a školních asistentů (anglicky hovořících) s praxí v oboru předškolní pedagogiky. Vzdělávací aktivity probíhají postupně celé v anglickém jazyce. Vzdělávací cíle odpovídají jak RVP pro PV, tak zahrnují prvky Britského národního kurikula a jsou zpracovány do Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy pod názvem “Malými krůčky k velké budoucnosti – Little steps to big future“. Naše osnovy respektují EYFS, Early Years Fundation Stage Framework, což je vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Anglii. EYFS zahrnuje všechny oblasti rozvoje
dítěte: klade důraz na osobnostní rozvoj (sociální a emoční oblast), komunikaci, zahrnuje pohybové dovednosti, matematiku, literaturu, poznávání světa i rozvoj v uměleckých oblastech. Snažíme se o to, aby každé dítě maximálně rozvinulo svůj potenciál.

V Tip Toes školce mají rodiče dveře vždy otevřené. Zajímají nás vaše dotazy, připomínky a velmi oceňujeme zájem o vzdělávání vašeho dítěte.

Chceme, aby naši žáci byli…veselí, sebevědomí, společenští, samostatní, zvídaví, odvážní a získali široké spektrum dovedností.

Učitelé využívají při všech, nejen vzdělávacích aktivitách, nejmodernější technologie včetně interaktivní tabule. Učební pomůcky, výukové materiály i knihy jsou převážně z Velké Británie.

Dopolední program v MŠ TIP TOES je spíše akademicky orientovaný, podporující samostatné objevování dítěte a konstruktivistické přístupy se zaměřením především na rozvoj sociální, jazykové, čtenářské i matematické gramotnosti a to hravými přiměřenými formami.

Odpolední program je vyplněn nejrůznějšími aktivitami, které zahrnují lekce tenisu, jízdu na koni, cyklistiku, golf, vaření, keramiku, Krav Magu, atletiku, tvoření dekorací a mnoho dalších pestrých aktivit, které průběžně obměňujeme, a to především dle zájmu dětí. Některé z aktivit probíhají přímo v naší mateřské škole, jiné mimo budovu školky, a to na pečlivě vybraných partnerských místech. Na tyto aktivity se dopravujeme pronajatým minibusem. Minibus je opatřen pásy a podsedáky pro každé dítě.

Český program v naší mateřské škole

Součástí denního programu je pro každé dítě v naší mateřské škole také český program. S českou paní učitelkou pracují v dopoledních hodinách malé skupinky mladších dětí. Třídy ´´Foxes´´ a ´´Rabbits´´ mají dvě hodiny českého jazyka týdně (8.45 – 9.45). Děti ve třídě ´´Foxes´´ dostávají pravidelně domácí úkoly, jedná se o důležitý krok při přípravě na přechod do první třídy.

Pomáháme tak dětem rozvíjet dovednosti, které budou vstupenkou pro jejich snadný a radostný start do prvního ročníku základní školy. Na konci předškolního věku jsou tyto děti připraveny na vstup do 1. ročníku v jazyce českém, ale také s komunikačními dovednostmi v jazyce anglickém. Děti, u kterých je rodným jazykem angličtina, tak získávají potřebné dovednosti a znalosti ke vstupu do prvního ročníku v České republice s potřebným jazykovým vybavením, a to v jazyce českém.

Naše mateřská škola se nachází v poklidné části Staré Boleslavi, u lesa na adrese: Lesní 1595, 250 01 Stará Boleslav.

Vchod do naší mateřské školy je opatřen IT zvonkem na vstupních dveří do areálu mateřské školy, proto neváhejte a přijďte se na nás kdykoli podívat.

Těšíme se na Vás!