NENECH TO BÝT!

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.

 

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.


Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.nntb.cz/c/jol7u

nebo

 

 

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

více informací: https://www.nntb.cz/


Věříme, že toto může být správná cesta, jak řešit problémy společně.