Školné

Školné akademický rok 2021/2022

1.třída – 5.třída: 15.000Kč /měsíc
6.třída – 9.třída: 16.500Kč /měsíc

● Půlroční školné: 3% sleva
● Roční školné: 5% sleva

Registrační poplatek

Nový žák: 5.000Kč
Přecházející z TT Preschool: 3.000Kč
● U sourozenců je poskytnuta 10% sleva na druhé školné.
● Podmínky a jejich plnění obou stran budou zajištěny smluvně.
● Součástí školného jsou náklady na anglickou a českou celodenní výuku, všechny pomůcky a učebnice na český program.