Vzdělávací program základní školy

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
A STEP IN THE RIGHT DIRECTION neboli KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Náš vzdělávací program “Krok tím správným směrem” je založen na diferencované výuce žáků podle jejích talentu, nadání a zájmů se zaměřením na osvojování anglického jazyka. Ten vyučujeme metodou CLIL, kterou začínáme realizovat už od 1. ročníku a  tak tvoříme všem žákům přirozené prostředí pro výuku odborných předmětů a současně rozvíjíme jazykové dovednosti v bilingvním prostředí.

O metodě CLIL:

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. Obsahově a jazykově integrované vzdělávání) patří k trendům evropského školství a je jednou z možných metod bilingvního vzdělávání. Za zrod novodobého CLILu lze považovat novinky ve finském kurikulu v polovině devadesátých let 20. století.

Kde studují naši absolventi:

První absolventi 9. ročníku Tip Toes opustili naši školu v červnu 2022. Všech třináct absolventů bylo přijato ke studiu na střední škole, kterou si vybrali, včetně:

 • Gymnázium Čelákovice
 • Slovanské gymnázium
 • Anglicko-české gymnázium AMAZON
 • Obchodní Akademie Satalice – pobočka Kutná Hora
 • Obchodní Akademie Praha Satalice
 • Gymnázium Evolution (Gevo)
 • Gymnázium Jana Palacha Praha 1
 • Gymnázium Jana Palacha Mělník
 • Střední škola průmyslová Praha Prosek
 • SPŠ Dušní
 • Leonardo Da Vinci Academy

Kód oboru: 79 – 01 – C / 01 Základní škola
Program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24653/2006-24 a čj. 15 523/2007-22)

Všechny dokumenty základní školy jsou veřejně přístupné v ředitelně školy.