Testování ve školách 3.1 a 17.1.2022

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
-s účinností od 3. 1. 2022 v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; ……….

Více informací v odkazu níže:

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022, aktualizace 30.12.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022