Mimořádné opatření - nošení respirátorů od 14.3.2022

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S

ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s
účinností ode dne 14. března 2022 (ZDE).
Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný
prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v
prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V
platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s
poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a
to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském
zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

INFORMACE KE ZMĚNÁM MO MZD S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022