Pověřenec pro ochranu osobních údajů

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., Křenecká 52, 277 14 Lhota, IČO 24256510
jako správce osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejňuje kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lenka Grygarová
E-mail: poverenec@tiptoes.cz
Tel.: +420 721 299 331

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  1. poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení GDPR a dalších předpisů,
  2. monitoruje soulad s nařízením GDPR a dalšími předpisy, s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů,
  3. poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle čl. 35 GDPR,
  4. spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
  5. působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle čl. 36 GDPR, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci,
  6. subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle nařízení GDPR.

Dle čl. 38 odst. 5 GDPR je pověřenec vázán v souvislosti s výkonem svých úkolů tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právem Unie nebo členského státu.

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, týkajících se přímo Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich dětí, používaných v rámci některé agendy ve škole a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na nás, jako správce osobních údajů. Vašimi podněty se budeme ve spolupráci s pověřencem zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jejich vyřešení.