EU Projekty

 

Realizujeme: Projekt pro Tip Toes r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003415 podpořený z výzvy: MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora MŠ a ZŠ (školní asistent) a na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

 

 

Naše škola realizuje projekt: Tip Toes – Šablony II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010569 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na:  personální podporu, ze které budeme financovat školního asistenta po dobu realizace projektu pro MŠ a ŠD. Dále zrealizujeme projektové dny ve škole i mimo školu. Připravíme komunitně osvětová setkání a budeme pokračovat v  odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráci s rodiči  dětí v MŠ.

Novinkou je realizace šablony, kdy se využije ICT ve vzdělávání a to zvláště ve školní družině.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

plakát Tip Toes šablony