Tip Toes Preschool Vinohrady

TIP TOES preschool is intended for children of all nationalities aged from 2 to 6 years.
Our education programme under the name of “A Step in the Right Direction” is certified by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.

Our teaching staff consists of qualified Czech teachers, native English speakers and school assistants with experience in the field of preschool pedagogy. Educational activities take place primarily in English, but we also have a Czech programme.

The Tip Toes preschool education programme under the name of “Little steps to a big future” includes elements of the British national curriculum. Our teachers use the most modern technologies during all activities, including interactive white boards. Teaching aids, teaching materials and books are mostly from Great Britain.

The programme at our preschool is divided into two parts:

  • Morning programme – the academically orientated part of the day, during which we support the children in making independent discoveries, focusing on development of social, language, reading and mathematical literacy in a playful manner.
  • Afternoon programme – At this time of the day, the children are given the opportunity to develop various activities and skills, such as sports in the gym, yoga, pottery, cooking, hip-hop, gymnastics, young musician’s class and many other activities. We alternate the activities depending on what the children are interested in, in order to expand their interests and talents. Some of the aforementioned activities take place outside the school building at carefully selected partner facilities. Transport is assured by hired minibus, which is fitted with seat belts and child seats for each child.

Český program v naší mateřské škole

Součástí vzdělávání v naši mateřské škole je také český program. Výuka probíhá v dopoledních hodinách s českou paní učitelkou, která se věnuje menší skupině mladších dětí. Pro děti předškolního věku probíhá 2x týdně (V rozsahu 30 minut + další individuální konzultace) klub TT Předškoláci. Klub je určen pro všechny předškoláky, pro usnadnění jejích nástupu do 1. ročníku základní školy v českém jazyce. Děti, u kterých je rodným jazykem angličtina se zaměřujeme na rozvoj jazykových dovedností, které jim umožní nastoupit i na českou základní školu.

Naše mateřská škola se nachází v klidné vilové části Vinohrad, na adrese: Říčanská 1984/5, Praha 10 – Vinohrady. Sídlíme v přízemí rodinné vily, které jsme spolu s architekty a projektanty (Ing. František Kobližka a Ing. Petr Laštovka) kompletně zrekonstruovali, abychom tak pro děti vytvořili krásné, bezpečné a podnětné prostředí. Na interiér školky navazuje příjemná zahrada zahrnující hned několik herních prvků i prostor pro „učení venku“ a také dopravní hřiště, které si děti jistě velmi oblíbí. Realizaci hřiště jsme svěřili firmě 4SOFT.