Zápis a Open Day

OPEN DAYS

Den otevřených dveří na naší TT Primary School proběhl ve středu 22.1.2020 od 9h do 17h.

Naši školu lze navštívit také individuálně, a to kdykoliv, po domluvě s ředitelkou školy.


 

ZÁPIS 2020/2021

Zápis žáků na nový školní rok 2020/2021 se uskuteční pouze distančně v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR. Viz odkaz níže – Informace k zápisu.

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020-2021podpis

Information on compulsory education enrolment for the school year 2020-2021 (1)

Opatření ministra školství

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání šk. rok 2020_2021 CZ-AJ

Zápisní list žáka 2020_2021 CZ_EN

Desatero pro rodiče Předškoláků (MŠMT ČR) (1)

Žádost zákonných zástupců o odklad pro šk.r. 2020-2021

Pokud o naší škole uvažujete, ať už z důvodu individuálního přístupu či bilingvní výuce, rádi bychom Vás informovali, že nástup je také možný kdykoliv v průběhu roku!