O nás

MŠ TIP TOES je určena pro děti všech národností ve věku od 2-6 let, vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR.

V mateřské škole Tip Toes naleznete 2 britské třídy (děti jsou rozděleny dle věku)

Pedagogický sbor tvoří tým kvalifikovaných českých učitelů, učitelů rodilých mluvčí(aj) a školních asistentů (anglicky hovořících) s praxí v oboru předškolní pedagogiky. Vzdělávací aktivity probíhají postupně celé v anglickém jazyce. Vzdělávací cíle odpovídají jak RVP pro PV, tak zahrnují prvky Britského národního kurikula a jsou zpracovány do Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy pod názvem “Malými krůčky k velké budoucnosti – Little steps to big future“. Naši učitelé využívají při všech, nejen vzdělávacích aktivitách, nejmodernější technologie včetně interaktivní tabule. Učební pomůcky, výukové materiály i knihy jsou převážně z Velké Británie.

Dopolední program v MŠ TIP TOES je spíše akademicky orientovaný, podporující samostatné objevování dítěte a konstruktivistické přístupy se zaměřením především na rozvoj sociální, jazykové, čtenářské i matematické gramotnosti a to hravými přiměřenými formami. Odpolední program je vyplněn nejrůznějšími aktivitami, které zahrnují lekce plavání, jízdu na koni, golf, horolezeckou stěnu, vaření, keramiku, HIP HOP, gymnastiku a mnoho dalších pestrých aktivit, které průběžně obměňujeme, a to především dle zájmu dětí. Některé z aktivit probíhají přímo v naší mateřské škole, jiné mimo budovu školky, a to na pečlivě vybraných partnerských místech. Na tyto aktivity se dopravujeme pronajatým minibusem. Minibus je opatřen pásy a podsedáky pro každé dítě.

Český program v naší mateřské škole

Součástí denního programu je pro každé dítě v naší mateřské škole také český program. S českou paní učitelkou pracují v dopoledních hodinách malé skupinky mladších dětí, pro předškolní děti probíhá pravidelně klubík nazvaný TT Předškoláci, do kterého se děti zapojují 3x týdně (v rozsahu 3x 45min). Klubík je určen pro všechny předškoláky. Pomáháme tak dětem rozvíjet dovednosti, které budou vstupenkou pro jejich snadný a radostný start do prvního ročníku základní školy. Na konci předškolního věku jsou tyto děti připraveny na vstup do 1. ročníku v jazyce českém, ale také s komunikačními dovednostmi v jazyce anglickém. Děti, u kterých je rodným jazykem angličtina, tak získávají potřebné dovednosti a znalosti ke vstupu do prvního ročníku v České republice s potřebným jazykovým vybavením, a to v jazyce českém.

Naše mateřská škola se nachází v poklidné části Staré Boleslavi, u lesa na adrese: Lesní 1595, 250 01 Stará Boleslav. Vchod do naší mateřské školy je opatřen IT zvonkem na vstupních dveří do areálu mateřské školy, proto neváhejte a přijďte se na nás kdykoli podívat.