Mateřská škola

SPOT 22.7.2020 – Tip Toes Vinohrady Prague 10 – česko – britská MŠ
Summer program 2020 – Tip Toes British Preschool Stará Boleslav

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím manažerku školky, paní Jitku Chlupovou.

preschool@tiptoes.cz, 739 450 716

Rozhodnutí o přijetí MŠ Stará Boleslav na školní rok 2020/2021

Ochrana_zdraví_MŠ

Příloha_čestné_prohlášení pro nástup dítěte zpět do MŠ

Zápis na nový školní rok 2020 – 2021

Zápis žáků na nový školní rok 2020/2021 se uskuteční pouze distančně v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR. Viz odkaz níže – Informace k zápisu.

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020-2021

Enrolment information 2020-2021

Žádost o přijetí do MŠ na šk.r. 2020-2021

Evidenční list MŠ na šk.r. 2020-2021

Vyjádření lékaře do MŠ na šk.r. 2020-2021

Přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ – „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ“ – nyní nevyplňujte. Dodáte až před nástupem dítěte do MŠ. 
V současné situaci pro doložení této povinnosti zákonný zástupce 
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor níže), a 
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor Čestného prohlášení k očkování a zdravotnímu stavu dítěte

DOPORUČENÍ PRO RODIČE MŠ – koronavirus

VIDEO- vyjádření k současné situaci, zajištění výuky

Facebook odkaz – vyjádření k současné situaci, zajištění výuky https://www.facebook.com/TipToesPrimaryandSecondarySchool/videos/506273996737347/

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Organizace_školního_roku_MŠ_2019-2020