EU Projekty

 

Realizujeme: Projekt pro Tip Toes r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003415 podpořený z výzvy: MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora MŠ a ZŠ (školní asistent) a na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.