Více informací

Tip Toes Primary School

Tip Toes Primary School je česko-britská základní škola, Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, která od 1.9.2013 vyučuje jako bilingvní škola s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce, a to již od první třídy.

Nový školní rok 2018 – 2019  je tady!

Vítáme po prázdninách děti z naší mateřské školy i žáky prvního a druhého stupně naší základní školy  TIP TOES.

V mateřské  i  základní škole se na vás již těší vaši učitelé. Celý rok s vámi  budou  společně objevovat  a  pozorovat svět kolem nás.  Ve vzájemné komunikaci si budeme naslouchat a respektovat se.

Těšíme se na vás a na společně prožité radostné zážitky.

Jsme přesvědčeni, že nás čeká další velmi úspěšný rok v Tip Toes.

Váš TT tým

 

Více informací naleznete v záložce „Aktuality“.

Více informací

Tip Toes Preschool

Britská školka Tip Toes nabízí prvotřídní program pro předškolní vzdělávání v angličtině dle britského vzdělávacího programu pod vedením kvalifikovaných učitelů rodilých mluvčích.

ZKUŠEBNÍ DEN ZDARMA!

Kontaktujte nás a domluvte si zkušební den zdarma

kontaktní formulář

ZKUŠEBNÍ DEN ZDARMA!

Kontaktujte nás a domluvte si zkušební den zdarma

kontaktní formulář